“ORTADOĞU”:

ÇATIŞMA, ŞİDDET VE ÇÖZÜM

ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ 

“Ortadoğu”, zamanın ve mekânın kesişme odağında, tarih boyunca gerek teorik gerekse pratik karşılaşmaların yoğun yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Karşılaşmaların dinsel, kültürel ve politik bağlamda gerçekleştiği düşünüldüğünde, Ortadoğu’nun kurgu mu gerçek mi olduğu sorusu önem arz eder. Son yıllardaki toplumsal değişimlerin daha görünür hale getirdiği çatışma ve dönüşüm alanlarını tespit etmek, politik ve entelektüel tarafların Ortadoğu söz konusu olduğunda arka planda hangi dinamiklerle hareket ettiklerini ortaya çıkarmak gerekmektedir. Bunun yanında Ortadoğu’nun geleceğine dair beklenti, umut ve imkânların ne tür fırsat ve projelere açık oldukları veya tehditlerle karşı karşıya kaldıkları da aynı derecede önemli görünmektedir. Dolayısıyla Ortadoğu’ya ait düşünsel haritaları doğru okumak, yeni ve ortak entelektüel çabalarla mümkün olacaktır. Bu çerçevede düzenlediğimiz “’Ortadoğu’: Değişim, Çatışma ve Dönüşüm” başlıklı sempozyum, akademik katkılarınızı bekler.

Düzenleme Kurulu